Ekspertise i høj begavelse og den følelsesmæssige udvikling

- En bedre hverdag for højt begavede børn og unge i hele Danmark

Læs mere

Kontakt os​

At have et højt indlæringspotentiale er i sig selv en styrke. Men mange højt begavede og velbegavede børn og unge kommer i mistrivsel. Dette vil vi lave om på!

Vi er et hold af dedikerede børnepsykologer med PPR- erfaring, som har specialiseret os i hvad som leder til følelsesmæssig trivsel hos højt begavede og velbegavede børn og unge. Vi hjælper hver dag børn, unge og familier i hele Danmark, med at få en bedre hverdag, ved at forstå barnet følelsesmæssigt, noget som fungerer som en kæmpe beskyttelsesfaktor i barnets liv, også ind i voksenlivet.

Hvordan ser et forløb ud?

  • Konkret og praksisnær rådgivning. I alle forløb giver vi jer forældre, med udgangspunkt, i den kognitive, følelsesmæssige og sociale udvikling, konkret og praksisnær vejledning om hvad barnet har brug for i familien, i skolen/institutionen, samt fritiden for at komme i bedre trivsel. Når barnet mødes i øjenhøjde alle steder, sker der en positiv udvikling.
  • I de fleste tilfælde kan de negative dynamikker ændres, i relativt korte forløb. Vi tilbyder dog også længere forløb, når det er nødvendigt. Varigheden og intensiteten af forløbet afhænger typisk af hvor fastlåst dynamikkerne er omkring barnet, og hvor længe mistrivselen har varet.
  • Et forløb starter typisk med en forældresamtale uden barnet tilstede. Det kan være online eller ved fysisk fremmøde. Her danner vi os et overblik over hvad der er på spil for barnet, følelsesmæssig, kognitivt og socialt. På denne måde sikrer vi os, at vi kommer hele vejen rundt, og forståelsen for barnet øger.
  • Er du mellem 13 og 18 år, kan ungesamtaler, gerne i en kombination med familiesamtaler, være gavnligt. Læs mere om unge- samtaler her.
  • Hvis du endnu ikke ved om dit barn er højt begavet/velbegavet, tilbyder vi at teste barnet/den unge kognitivt med WISC-5. Det er det bedste mål på intelligens på markedet og er et godt redskab til at afdække den kognitive profil. Ved hjælp af de fem indeks fra WISC-5, bliver det mere tydelig for jer forældre, lærere og barnet selv, med hvilke ”intellektuelle briller”, barnet ser verden. Vores erfaring er, at jo mere sjælden profil der er, jo vigtigere er det at forstå denne del, så barnet ikke misforstås af omgivelserne.
  • Er du i tvivl om dit barn opfylder kriterierne for en diagnose? Vi udfører diagnostiske screeninger som leder til konkrete pædagogiske anvisninger. Dette kan være en vigtig del af afklarings- processen, da børn og unge med en ”atypisk” udvikling og nervesystem, har brug for at mødes på andre måder end hvis nervesystemet er såkaldt ”nevro-typisk”. Læs mere om Twice- Exceptionelle børn her.
  • Vi tilbyder legeterapi til, og samspilsobservationer af de små børn fra 3-10 år (i Nordsjælland). Legeterapien og rådgivning ud fra samspilsobservationerne har til hensigt at styrke barnets følelsesmæssige og sociale udvikling, således at udviklingen bliver mindre asynkron, og derved mere balanceret for barnet. Læs mere om legeterapi her Og mere om asynkron udvikling her.
  • Vi tilbyder brede psykologiske undersøgelser til jer som ønsker en større afklaring omkring hvad der er på spil for barnet/den unge. De psykologiske undersøgelser starter med en indledende forældresamtale, og der vil altid være minimum en samtale eller legesession med barnet. Øvrige screening og undersøgelses - værktøjer vurderes individuelt. Pris vil afhænge af omfanget af undersøgelsen.
  • Og sidst, men ikke mindst, tilbyder vi foredrag og supervision til professionelle omkring højt begavede børn og unge i hele Danmark. Er du kommunaldirektør, PPR- leder, skoleforvaltningsleder, skoleleder eller anden fagperson og mangler redskaber til at vende udviklingen for de mange højt begavede børn og unge som kommer i mistrivsel, og ønsker du redskaber til at inkludere flere børn på en god måde, så kontakt os endelig for omfang og pris. Vi underviser målrettet og praksis-nært omkring højt begavede børn og unges behov, således at de kan komme i følelsesmæssig trivsel i skolen og institutionen.
  • Vores vision i CEFIBU er at udbrede viden om høj begavelse og børns følelsesmæssige udvikling, i hele Danmark. Hvis du er fagperson, og sidder inde med et vigtigt bidrag til denne dagsorden, så kontakt os endelig på vores mail. Svartiden afhænger af travlhed i klinikkerne, men vi svarer så hurtig vi kan.​

STIFTERNE AF CENTER FOR INTELLIGENTE BØRN OG UNGE

​Vi er Julie, Rikke og Ingvild. Vi er autoriserede psykologer og har arbejdet som skolepsykologer og i børneområdet i tilsammen 30 år. Og vi kan se, at mange højt intelligente børn mistrives, på trods af et kæmpe potentiale.

Dette vil vi lave om på!

Derfor har vi samlet et team dygtige, erfarne børnepsykologer som har særlig kendskab til høj begavelse og klinisk og pædagogisk psykologi, og startet et landsdækkende videns- og rådgivningscenter

Vi har startet et landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som har som formål, at hjælpe højt begavede børn og unge i hele Danmark, gennem testning, vidensdeling og rådgivning, således at disse fantastiske, finurlige, kvikke, tænksomme og følsomme børn og unge kommer i trivsel, og får udfoldet sit potentiale og finder en sikker forankring i sig selv.

Vi har klinikker i Nordsjælland, samt København og Midt- Jylland, og tilbyder kognitiv testning af børn fra 3- 16 år, rådgivende samtaler til forældre og terapeutiske samtaler til børn og unge, samt legeterapi til de små børn. Vi ønsker, at sætte højt begavede børn og unge på dagsorden, således at disse fantastiske børn og unge ses, anerkendes og udfordres, så deres kæmpe potentiale udfolder sig og vi får vendt mistrivsel og stagnation til udvikling og livsglæde.

Hvordan hjælper vi dig?

​​Vi er landsdækkende

Center for intelligente børn og unge er landsdækkende.


Se nærmere under undersøgelse og testning.

Vi har klinikker i Birkerød, Hillerød og Humblebæk i Nordsjælland, samt Vejle og Holstebro i Jylland. Online rådgivning er muligt for dig som har lang kørsel og/eller hellere vil modtage rådgivning hjemmefra.

Kontakt os for nærmere for aftale om hvor og hvornår.​

Det siger vores kunder​

"Meget tilfredse"

Vi er meget tilfredse for rapporten og tror at det kommer til at have en stor betydning for vores drengs trivsel, at vi i stedet for gætterier kan have en fælles forståelse og gå i samme retning med børnehaven. 

Mor til dreng på 3 år

"Vi giver jer de varmeste anbefalinger"

Vi ønskede at give vores søn en god start i skolen og derfor gav din test og vurdering så god mening. Vi oplevede at den var nem for lærerne at omsætte til praksis. Vi giver jer de varmeste anbefalinger.

Forældrepar til søn på 5 år

"Super samtale"

Tusind tak for en super samtale. Vi har virkelig kunne bruge det vi talte om og der er helt klart noget der bevæger sig i den rigtige retning. 

Mor til dreng på 5 år

"Rigtig sundt for os"

​Vi var hos CEFIBU til samtale ift. vores søn på 7 år. Det var rigtig sundt for os og har givet ro ift. vores krav til ham - og forståelse for, hvorfor noget specifik adfærd blev så vigtig for os hver især. Det er kommet mere ro på ham og på os, og han trives bare virkelig, virkelig godt.

Mor og far til søn på 7 år

"Imponerende"

Tusinde tak for dit arbejde som har gjort en fænomenal forskel for os. Din kognitiv vurdering ramte fuldstændig plet i beskrivelsen af vores datter - imponerende.

Forældrepar til datter på 4 år

"Kæmpe forskel"

Vi har givet din vurdering til børnehaven, som kunne bruge de pædagogiske anbefalinger du foreslog. De forstår nu at det ikke handler om overstimulering, men understimulering. Det har gjort en kæmpe forskel og vi ser nu et helt andet barn.

Mor til datter på 4 år

"Rigtig god samtale"

Tak for en rigtig god samtale med meget konkrete, skarpe og håndterbare anbefalinger. Vi kan se at det hjælper og det er så dejligt.

Forældre til dreng 10 år

"Vores datter er simpelthen blomstret"

Vores datter er simpelthen blomstret i en grad de sidste måneder, at jeg bliver helt rørt, når jeg opsummerer de sidste fire måneder på disse 10 linjer. Hun udviser glæde, initiativ, tryghed og den kant, som hun er født med. Det er en smuk udvikling at følge. Derfor: Tusinde tak.

Mor og far til datter på 4 år

"1000 tak"

1000 tak for den meget fine og positive beskrivelse af min søn, hvor alle hans ressourcer og kompetencer står tydeligt igennem.

Mor til søn på 5 år

"Masse redskaber vi kan arbejde videre med"

Din vurdering har givet os en masse redskaber vi kan arbejde videre med både hjemme og i børnehaven. For os var det vigtigt at have din vurdering med ned i børnehaven, så det ikke bare var os forældre der syntes at vores barn var noget særlig.

Forældrepar til datter på 3 år

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS