Psykolog Julie Ninn-Hansen

​Jeg er født i 1977, og er oprindeligt fra Storkøbenhavn. Efter en studietid i Århus vendte jeg tilbage til København. Nu bor jeg i Nordsjælland hav og skov med min kæreste og mine to sønner.

Jeg blev færdiguddannet fra i 2006. Jeg blev autoriseret af Psykolognævnet i 2014, og er medlem af Dansk Psykolog Forening.

Erhvervserfaring

Fra januar 2007- juni 2007 arbejdede jeg som psykolog i New York ved Metropolitan Corporation for Life Skills i en tidsbegrænset stilling. Her havde jeg behandling- og rehabiliteringsforløb med prøveløsladte. Det foregik individuelt og i grupper.

Jeg oplevede at der var mange udfordringer for de prøveløsladte, som vi arbejdede med i forløbene. Det var svært for klienterne at være prøveløsladt og skulle genetablere sig uden at falde tilbage i gamle mønstre, men også i at blive accepteret og acceptere sig selv.

Fra oktober 2007- december 2014 var jeg ansat i Anstalten ved Herstedvester. Her arbejdede jeg med både individuel behandling, grupper samt med vurderingen i forhold til afsoning i et grænsefelt til psykiatrien.

Her erfarede jeg at arbejde med personer, som samfundet kan have svært ved at tilgive, og hvor nogle kan ønske en ny vej i livet mens ikke oplever at kunne skabe en forandring. Dertil indeholdt jobbet at afgive fagligt velfunderede vurderinger.​

I 2014 havde jeg fået mine børn, og vendte tilbage til at se på, hvilken vej min baggrund, som psykolog skulle bringe mig fremadrettet.

Jeg søgte herefter ind i PPR, da jeg ønskede at arbejde med børn, unge, familie samt skoler og institutioner - børn og unges samlede liv.

Fra december 2014-december 2020 var jeg ansat i PPR i Hillerød Kommune.

Her fulgte jeg familier, børn og unge, og har mødte dem i deres udviklingsprocesser ved både samtaleforløb, gruppeforløb samt i de pædagogiske processer, og i forlængelse heraf vægtet samspillet mellem barnets arenaer højt.

Jeg havde løbende supervisionsforløb med lærere og pædagoger, som var medvirkende til udvikling af det pædagogiske arbejde og forståelsen af børnene. I den pædagogiske og skolefaglige kontekst har der ligeledes været rum til et samarbejde og en sparring med ledelse været rum til organisationsudvikling med henblik på at kunne møde børnene.

Endelig indeholdt jobbet en del psykologisk udredning og pædagogiske psykologiske vurderinger, som har medvirket til, at jeg udviklede en klar og faglig stemme i forhold hertil.

​​

Før jeg blev færdiguddannet som psykolog har jeg blandt andet arbejdet som forskningsassistent samt som støttepædagog for en 4-årig dreng med autisme.

Kurser

Jeg har deltaet i flere kurser vedrørende den mentaliseringsbaseret tilgang og blandt andet ved Anna Freud centeret, Rikke Bøye og Morten Kølbye samt Anne Blom Colin. Dertil i kurser i den neuroaffektive tilgang ved Knud Hellborn. når disse nævnes samlet, er det fordi disse to tilgange er supplerende til hinanden. Netop disse retninger har min særlig interesse, og jeg oplever, at de giver mening både i forståelsen af og i mødet med børn, unge og familier, men også at der på den baggrund kan gives konkrete handlemuligheder til pædagogiske personale, som kan medvirke til ro til udvikling hos børnene.​

Udover dette har jeg været til en række kurser om blandt andet Højt be​gavede børn v. Gifted Children, metakognitivt terapi til behandling af angst, den løsningsfokuserede metode i arbejde med børn og familier, Sorg- og Kriseintervention ved Atle Dyregrov, Kursus vedr. Tale og sprog, Ledelsesstyret/kontraktet supervision ved Benedicte Shilling, kursus vedr. ADHD og autisme, testkursus m.m.

Samlet har både mit uddannelsesliv og mit arbejdsliv kun gjort min interesse for mit fag større og dermed med empati at arbejde med og hjælp børn, unge og familie i deres liv og udvikling.​

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.

Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Cefibu ApS

Marianelundsvej 16, 3460 Birkerød

Klik her for rutevejledning

CVR: 42020214

Kontaktoplysninger

E-mail: kontakt@cefibu.dk

Åbningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.