Legeterapi

Vi tilbyder legeterapi til børn fra 3- 10 år som er asynkront udviklet. Dette anbefales til børn som er godt med intellektuelt, men som har reguleringsproblemer, sociale og følelsesmæssige problemer.

De har måske svært ved at lege med jævnaldrende, vil bestemme det hele, er medløbere, kommer tit i konflikter, vælger tit at lege alene, eller andet, som gør at de er sårbare i fællesskabet. I et legeforløb styrkes de færdigheder som skal til, for at indgå i lege og aktiviteter, med andre børn, så barnet oplever større tilknytning og forbindelse til andre, noget som leder til større trivsel generelt.

Tilbuddet skræddersyes ud fra det enkelte barns problematik og ressourcer. Nogle børn har stor glæde af symbolsk leg og rolle- leg. Andre børn, eksempelvis med sanse-integrations problemer og/eller børn som er mere ureguleret i sit nervesystem, kan have glæde af Theraplay- inspireret legeterapi, hvor en af forældrene er med.

Theraplay- inspireret legeterapi, er en legeterapi- form, hvor psykologen sætter en tydelig ramme, og igangsætter aktiviteter som fasciliterer den tætte kontakt med barn og forælder.​

Terapiformen styrker barnets evne til at regulere indre tilstande og være i kontakten til sin forælder, på en glædesfyldt og tillidsfuld måde.

Terapiformen styrker både barnets indre reguleringssystem og fører til en tryggere tilknytning mellem forælder og barn.

Har dit barn følelsesmæssige eller sociale vanskeligheder, så kontakt os og hør nærmere, hvordan et forløb kan se ud for jer.​​​

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS