Til professionelle​

I 2024 skal den nye lovgivning omkring de højt begavede børns rettigheder, implementeres på skolerne. Er du skoleleder, skoleforvaltningsleder, PPR- leder, kommunaldirektør eller andet og ønsker et kompetence- løft på jeres skole/i jeres kommune, og således bidrage til, at få flere højt begavede børn og unge i bedre trivsel, så står vi klar til at hjælpe.​

Et kompetence-løft kan bestå af en eller flere af følgende indsatser:

  • Foredrag om højt begavede børns kognitive, følelsesmæssige og sociale udvikling og behov, herunder højt begavede børn med diagnoser
  • Undervisningen vil typisk bestå af en kombination af teoretisk undervisning og øvelser/aktiviteter, og er primært fordelt på tre områder. Et videns-, implementerings (didaktisk)- og opsporings- modul.
  • Supervisions forløb til personale med særligt ansvar for børn i mistrivsel (LKT, PPR, vejledere og andet). Her kan personale som skal hjælpe lærerne i svære i situationer få muligheden for at blive ekstra godt klædt på, til at forstå og hjælpe de højt begavede børn og unge, således at de kan hjælpe lærerne mest effektivt.
  • Organisationspsykologisk rådgivning til skoleledere, PPR- ledere og områdeledere, om hvordan viden om de højt begavede børn og unges behov, kan integreres som en del af organisationen gennem strukturer, ejerskab, tovholder- funktioner etc. Her kan du som skoleleder, skoleforvaltningsleder etc. få rådgivning om hvordan rammen kan se ud, for at de nye viden sikres ejerskab i organisationen.​

​Værdigrundlag og metode

  • CEFIBU har udviklet en dynamisk opsporings- og implementeringsmodel til opsporing af, og trivselsforebyggende tiltag, til sikring af trivsel hos højt begavede børn og unge.
  • Det er en relativt enkel model, som sikrer at checklister (om høj begavelses- træk) bliver til faglig funderede hypoteser, som danner grundlag for didaktiske justeringer, som giver anledning til nye hypoteser og så videre.
  • Den er båret af tre hoved - principper: De voksne omkring barnet er aktivt hypotese afprøvende, barnets feedback bruges som kilde til nye justeringer og ny viden deles mellem de voksne omkring barnet (udvidet meddelelsesbog).
  • Det er en model, som gør det muligt, at integrere ny viden om høj begavelse indenfor de rammer skolen allerede har, for at hjælpe højt begavede børn og unge i bedre trivsel samtidig som den nuværende faglige niveau og trivsel hæves, for alle børnene i klassen.​

Ønsker du at mødes med os, og drøfte et samarbejde, så kontakt os endelig via kontaktformularen og vi kontakter dig snarest.

Venlig hilsen Julie, Rikke og Ingvild (stifterne af CEFIBU)​

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS