Sådan kan du forstå dit højt begavede barn

Formelt set, er man højt begavet hvis man har en IQ på 130 eller højere, scoret på WISC-5. Omkring 2 % af befolkningen har så høj IQ. Den kognitive profil kan være jævn, hvor alle score er omkring det samme niveau, eller barnet kan score særligt højt i nogle delområder, og lavere på andre områder.

Den samlede IQ- score er selvfølgelig interessant, men bagom dette tal, skjuler det sig et hav af ulige læringsstrategier, og højt begavede børn og unge er lige så forskellige følelsesmæssig og personlighedsmæssig, som alle andre. Derfor skræddersyr vi behandling og rådgivning til den enkelte familie og det enkelte barn/unge.

Hvad har det højt begavede barn brug for

At blive udfordret og stimuleret- i skolen og hjemme

Højt begavede børn har brug for udfordringer ellers bliver de udfordrende at være sammen med! 

De har brug for projekter at indgå i, problemer som skal løses, koder som skal knækkes og universer at træde ind i. Det kan være i form af bøger som skal læses, musik som skal komponeres, konstruktioner som skal bygges, strategier som skal lægges, eller komplekse opgaver som skal løses. Det kan være indenfor alle tænkelige områder: sproglig, rumlig- visuelt, matematisk- logisk, kropslig eller kunstnerisk.

Så længe der er udfordringer nok, indenfor noget det højt begavede barn er interesseret i, og som er lige på grænsen af det som kan klares, så er de højt begavede børn og unge tit glade og motiverede.

Motivationen daler når opgaver er for nemme, der er mange gentagelser, de ikke ser meningen med opgaverne, og ved manglende kompleksitet og muligheder i opgaveløsningen. 

Mange højt begavede børn keder sig i skolen, og oplever at vente længe til næste gang de udfordres og forundres. Skolen skal meget gerne ikke være verdensmesterskab i at vente mens du sidder stille.

Dette vil være en udfordrende opgave for alle, børn, unge og voksne.​

​Alle børn har ret til, og brug for at lære noget i skolen. Højt intelligente børn er anderledes og skal mødes anderledes.

At lade som om de er som alle andre er en bjørnetjeneste til børnene og til fællesskabet. De skal mødes med opgaver med en højere kompleksitet end de fleste i mange fag, og ikke kun få mere af det som de allerede har fået.

Og den bedste måde, at finde ud af, om børnene/de unge lærer noget nyt i skolen, er at spørge eleven selv. Kun elevene ved, om de har lært noget nyt.

Og når de kvikke børn i en klasse, er stimuleret og udfordret, så gavner det hele klassen!

Er du lærer, skoleleder, pædagog eller forælder og ønsker rådgivning til hvordan du kan stimulere højt begavede børn, så kontakt os, og book en tid til en rådgivende samtale. 

At være anderledes - på den gode måde!

De fleste højt begavede børn og unge føler sig anderledes end andre. Og det er der en god grund til, for det er de også! De føler, sanser og tænker anderledes end ”de fleste”, samtidig som de har et lige så stort behov for at være en naturlig del af fællesskabet som alle andre.

At være højt begavet er en stor styrke, men hvis de ikke mødes i øjenhøjde, er det intelligente barn meget sårbart.

Mange højt begavede børn og unge oplever en ”asynkroni” med omverden; en oplevelse af mentalt at være et andet sted end sine jævnaldrende. Mange højt begavede børn og unge, som ikke er blevet testet kognitivt, og ikke ved hvorfor de er anderledes, tror at de er dumme! Det som er en kæmpe styrke, bliver vendt til noget dårligt, som nedbryder selvværdet og forstærker uhensigtsmæssige overlevelses- strategier.

De højt begavede børn og unge kan mærke, at det som er svært for dem, tit er nemt for andre, og det som er nemt for det højt begavede barn, ofte er svært for andre. Og konklusionen bliver så, for mange højt begavede; det må være noget galt med mig.

Denne følelse af at være forkert, kan få mange udtryk, og det kan være svært for forældrene og barnet selv, at forstå hvad den uhensigtsmæssige adfærd, handler om.

Hvis du har mistanke om, at dit barn er højt begavet, og at dets potentiale ikke kommer i spil, men bliver vendt til noget negativt, så kontakt os. Vi står klar til at rådgive dig og dit barn, så dit barn kommer i trivsel.

Vi hjælper dig og dit barn med, at få øje på, sin unikke personlighed og acceptere den med de styrker og sårbarheder den indebærer, så selvbebrejdelser og forsvarsstrategier bliver erstattet af selvaccept og mestring.

Hjælp til følelsesmæssig udvikling

​Da den følelsesmæssige udvikling ikke kan fremskyndes, som den intellektuelle udvikling, vil alle højt intelligente børn vil være såkaldt asynkront udviklet. Det vil sige, at der vil være en stor forskel på den følelsesmæssige og det intellektuelle udviklingsniveau.

Udover det, vil det højt intelligente barn vil tit også have svært ved at mærke og stole på sine følelser, da det er vant til at stole på sine tanker og gode logiske evner. Men sociale dynamikker går ikke op som et regnestykke, og dette kan være forvirrende for både barnet og omgivelserne. Mange højt begavede børn og unge, vil opleve at støde panden mod en mur, og få nedsmeltninger i konfliktsituationer, som er svært for en selv og omgivelserne at forstå.

I terapeutiske og rådgivende samtaler, arbejder vi med den følelsesmæssige udvikling. Barnet/ den unge lærer sine følelser bedre at kende, og lærer at stole på sine følelser og motiver, og ikke kun sine tanker og logiske evner. På denne måde, får barnet kontakt til sin indre GPS, som giver større forankring i sig selv og større tiltro til egne signaler og behov, som igen gør verden til et mere forudsigeligt sted.​

Gode sociale strategier som gavner det højt begavede barn

Højt begavede børn og unge, har tit en høj retfærdighedssans og stærk moral. De har også tit en meget ærlig og filterløs tilgang til livet. Dette til sammen kan give nogle vanskeligheder socialt. Hvis man tit kommer til, at sige noget som andre ikke ønsker at høre, vil dette kunne føre til eksklusion fra fællesskabet. Og den høje retfærdighedssans kan føre til en uheldig rolle i klassen, hvor det højt begavede barn prøver at opnå ro og orden, ved at korrigere andre børn når de bryder regler, eller blande sig i konflikter som ikke er ens egne. Intentionen er god, men konsekvenserne for barnet, kan være meget negative.

I rådgivende samtaler til forældre og/ eller terapeutiske samtaler med barnet/ den unge, hjælper vi jer til at få øje på, hvilke kræfter som er på spil når retfærdighedssansen ”slår ind”, så barnet får øje på, hvad der sker indeni barnet og udenfor, så barnet får større kontrol over sig selv, sine handlinger således at barnet/ den unge, får mere hensigtsmæssige handlemønstre som fører til mere positive konsekvenser for barnet.​

​Regler og rammer- forudsigelighed for det højt begavede barn

​Højt begavede børn har tit et stærkt behov for at omgivelserne skal give mening, og har tit høje krav til sig selv og sin omverden. Det kan være store emner de ønsker forklaringer på, som døden, rummets størrelse eller mere nære ting som regler og normer i hjemmet. De søger tit en forklaring og ”fælles kontrakt” i forhold til omgivelserne som en måde at opleve at verden hænger sammen, giver mening og derfor er forudsigelig.

Omgivelserne kan have svært ved at honorere og imødekomme dette behov for mening og sammenhæng, da hverdagen ikke altid kan forudsiges og gøres strømlinjeformet. Dette kan medføre en indre frustration for det højt begavede barn, som er svært for barnet at få afløb for, og der kan i familien opstå mange konflikter.

I rådgivende samtaler, hjælper vi jer som forældre til at støtte det højt begavede barn til at udvikle en større evne til fleksibilitet, og samtidig arbejde ”udenfor” barnet med forudsigelighed, rytme og fælles forventningsafstemning. 

Hvad hvis mit barn ikke er højt begavet?

Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe dig og dit barn, også selvom barnet ikke viser sig, at være højt begavet. Der findes mange børn, som har mange træk som minder om høj begavelse, og/eller de udviser de samme tegn på mistrivsel, som mange højt begavede kæmper med. Og vi står selvfølgelig klar til at hjælpe.

Vi har mange års erfaring på børneområdet, og vil både hjælpe med rådgivning i forhold til skole, institution og i familien.​

Vi står klar til at hjælpe!

Alle børn skal have det godt. Også de særlig kvikke børn og unge.

Ønsker du en afdækning af, om dit barn er højt begavet, eller har du et højt begavet barn, som har brug for hjælp, så tøv ikke med kontakte os. Vi står klar til at hjælpe, online i hele landet, og fysiske møder i Nordsjælland.

Vi ser frem til at høre fra dig!

​Med venlig hilsen Rikke, Julie og Ingvild​

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS