Psykolog Rosie Clark-Pedersen

Jeg er født i 1983 i England, men jeg har boet i Danmark det meste af mit liv.

Jeg blev færdiguddannet fra Århus Universitet i 2012 og er autoriseret af Psykolognævnet i 2014 samt medlem af Dansk Psykolog Forening.

​​

Erhvervserfaring

2020 - d.d.: Jeg har siden 2020 arbejdet som selvstændig privatpraktiserende psykolog i min egen praksis i Holstebro. Jeg arbejder terapeutisk med børn, unge, familier og voksne samt tilbyder udredning af børn. Derudover yder jeg supervision til fagpersoner. I 2021 fik jeg ydernummer hvilket vil sige, at jeg modtager klienter, der er henvist fra egen læge.

Fra 2012 – 2020 har jeg arbejdet som psykolog i kommunalt regi, hvor jeg har beskæftiget mig med børn, unge og voksne i mistrivsel.

I de første par år var jeg tilknyttet PPR i Ringkøbing/Skjern kommune, hvor jeg samarbejdede med forældre, daginstitutioner og skoler i forhold til børns trivsel, lavede pædagogiske psykologiske vurderinger og havde støttende samtaler med børn og unge. Desuden havde jeg diverse organisatoriske opgaver bl.a. udarbejdelse af materiale til børnegrupper og i en periode teamkoordinerende opgaver. Jeg fik her et godt blik for børns udvikling og stor forståelse for en masse forskelligartede problemstillinger. Det var også her, jeg fik en særlig interesse for højt begavede børns trivsel, og jeg blev optaget af, hvordan man bliver bedre til at sikre nogle gode rammer for højtbegavede børn både i skolen og i hjemmet.

Herefter fik jeg muligheden for en stilling i et udrednings- og behandlingsteam i Struer kommune, hvilket jeg takkede ja til, da jeg gerne ville arbejde mere terapeutisk med børn og unge. Udover terapeutiske opgaver udarbejdede jeg også børnepsykologiske udredninger samt kørte gruppeforløb med børn med bl.a. angstproblematikker. Efter et par år vendte jeg tilbage til Ringkøbing/Skjern kommune, da der var en stilling ledig i deres udrednings-og behandlingsteam, hvor jeg løste socialfaglige opgaver for en socialrådgivning, bl.a. har jeg beskæftiget mig særligt med terapi af børn og unge, udfærdiget børnepsykologiske udredninger og haft sparring/supervision af andre faggrupper særligt socialrådgivere og plejeforældre. Jeg blev meget optaget af traumeteori, og hvordan man ser bag om og forstår barnets adfærd og symptomer samt formidler dette til netværket omkring barnet. Desuden blev jeg optaget af, hvordan man sikrer en god overgang til voksenlivet for sårbare unge. Jeg har videreuddannet mig i metoder, hvor man ser forældrene som en ressource og arbejder aktivt med at inddrage dette i forløb med børn og unge.

Inden jeg blev uddannet psykolog, har jeg arbejdet en del år som pædagogmedhjælper i daginstitutioner, og sideløbende på psykologstudiet fik jeg ansættelse i et privat plejeteam, der passede alvorligt syge og døende børn. Jeg var her tilknyttet den samme familie i flere år. Udover dette har jeg under studiet arbejdet frivilligt som medarbejder i Gallo kriserådgivning samt ved Kognitiv Terapicenter i Århus.

Efteruddannelser

  • Uddannet i ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi)
  • Uddannet i legeterapi ved institut for legeterapi v/Jytte Mielcke
  • Certificeret på foundational level i Theraplay
  • Under uddannelse I EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • Diverse kurser i kognitiv adfærdsterapi, sorg og krise samt tilknytning og traumer
  • Diverse kurser i psykologiske undersøgelsesmetoder

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS