Intelligenstestning af små børn fra 2-7 år med WPPSI-4

WPPSI-4 (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) er den mest anerkendte intelligenstest til vurdering af det kognitive funktionsniveau hos børn i alderen 2-7 år. 

Mange forældre bruger testen til at finde ud af hvad for et skoletilbud der passer bedst til sit barn og/eller for at hjælpe barnet i bedre trivsel i børnehaven. Det kan også være, at dit barn tænker, problemløser og møder verden på en anderledes måde, og I ønsker at få afklaring omkring den kognitive profil.  

Hvis barnet viser sig at være højt begavet, kan resultaterne give adgang til skoler for højt begavede børn.

Testen er forskningsbaseret, alder, kultur, og samtids- tilpasset. Når den udføres af en erfaren autoriseret psykolog, er den et validt redskab til mål af intelligens og du kan stole på at resultatet faktisk måler, det den er ment at måle, modsat mange af de test der ellers er på markedet, på internettet og andre steder. 

Testen kan bruges, til at lære dit barn endnu bedre at kende, særlig hvis du har et barn i mistrivsel, som oplever sig som anderledes, eller du synes det er noget ved dit barn du ikke forstår og ønsker at blive klogere på. 

En tommelfingerregel, er at jo mere sjælden den kognitive profil er jo vigtigere redskab er den kognitive test i forståelsen af barnet, da ”almindelig” pædagogik og undervisning (og opdragelse) tit ikke virker og barnet kan komme i mistrivsel. 

En sjælden kognitiv profil ses ved høj (eller lav) begavelse, men ses også hvis der er meget store forskelle mellem styrker og svagheder, eller der er specifikke udfordringer/styrker.  


​For erfarne børnepsykologer er testen god til at finde ud af hvilke områder barnet har behov for ekstra støtte eller hensyn, samt hvordan styrkeområder bedst kan udfoldes.

Testen dækker over flere områder, og der regnes ud en samlet IQ- score, hvor gennemsnittet på en normalfordelingskurve er 100. Testen siger altså noget om, hvor sjælden/ normal den kognitive profil er, og dette tal, som også kaldes barnets G-faktor, siger noget om barnets generelle indlæringspotentiale. 

Testen gør os klogere på barnets sproglige og visuelt- rumlige intelligens, barnets evne til at ræsonnere logisk og abstrakt, barnets forarbejdningshastighed, samt arbejdshukommelse.

På tilbagemeldingsmøde vil disse områder blive forklaret på en enkel måde. Vi fortæller hvad resultaterne betyder og sætter det i sammenhæng med områder i barnets levede liv, og fortæller hvad barnet vil have gavn af, for at komme i bedre trivsel og få udfoldet sit potentiale. 

Hos os bliver dit barn testet af erfarne, empatiske børnepsykologer med særlig viden om høj begavelse, den følelsesmæssige udvikling og viden om hvad der skaber trivsel i skolen, da vi alle har arbejdet på børneområdet og i PPR i mange år, inden vi blev selvstændige. Denne kombination af erfaring og viden, gør at dit barn er i gode hænder hos os.

Vi gennemfører testen på en måde så dit barn oplever sig set og anerkendt. Vi gør det til en rar og sjov oplevelse, med pauser og leg når det er tiltrængt, og med de krammere børnene har brug for undervejs fra jer forældre, som selvfølgelig gerne må være med i lokalet under testningen.

Ønsker du at lære dit barn bedre at kende kognitivt med WPPSI-4, så kontakt os endelig og finder en tid til jer. Vi glæder os til at møde jer.

Grundpakke: 

• Vi tester dit barn med WPPSI-4.


• Vi giver dig en tilbagemelding på 60 minutter en anden dag.

• Vi skriver en kort rapport med pædagogiske anbefalinger til hvordan Du bedst understøtter dit barns udvikling.

6.000 kr.

Den store pakke:

Vi tester dit barn, skriver en grundig rapport med resultaterne og det kliniske indtryk af barnet, samt  anbefalinger til skole og hjem. 

Vi afholder en 1 times møde om hvordan dit barn kan forstås og mødes for at komme i bedre trivsel. 

8.000 kr.

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS