Blog​

Januar - 2023

Ingen skal vide at jeg er højt begavet

– ​Hvordan hjælper jeg så barnet i skolen?

En del højt begavede børn og unge ønsker ikke opmærksomhed omkring at de er højt begavet, men har brug for undervisningsdifferentiering i timerne for ikke at blive understimuleret. Det er et følelsesmæssigt og fagligt dilemma; for hvordan støtter man et barn som har brug for anderledes opgaver, men som ikke ønsker fokus og fremstå anderledes for klassekammeraterne? 

Læs hele indlægget

November - 2022

Tænkning og overtænkning hos højt begavede børn og unge

Højt begavede børn og unge tænker meget. Der er gang i øverste etage. Og nogle gange har de brug for lidt hjælp til at sortere i hvad de med fordel kan bruge sin energi på, så hjernen ikke kører i højeste gear hele tiden.

Den ”gode” hjerneaktivitet er den herlige nysgerrighed drevet af videbegær, problemløsning og skabertrang, dagdrømmeri som kan være dejligt og afkoblende, eller aktiviteter som giver barnet glæde, fordybelse og nydelse. Og når den høje G-faktor bruges til kreativ problemløsning og fordybelse, så er det er en superkraft.​

Læs hele indlægget

November - 2022

Høj begavelse og de mange ”fælder”

I CEFIBU møder vi mange højt begavede børn og unge i mistrivsel. Og vi oplever mange komme i trivsel. Noget er helt sikkert. Høj begavelse, er aldrig i sig selv årsag til mistrivsel.

Mistrivsel er et resultat af mange interagerende faktorer; et kompleks samspil mellem egenskaber inde i barnet og i barnets miljø, som tilsammen leder til mistrivsel. Og når det gælder højt begavede børn og unge, oplever vi, at der er nogle ”fælder” vi voksne kan gå i, som kan bidrage til mistrivsel, og som heldigvis kan lede os ud af de negative dynamikker, når vi opdager, hvilke faktorer som leder til hvad. Her er en kort opsummering af nogle af de ”fælder” vi kan gå i, i møde med det højt begavede barn. 

Læs hele indlægget

Juni - 2022

Det gode skole - hjem samarbejde

Højt begavede børn har brug for undervisningsdifferentiering og en del har brug for at de voksne omkring barnet bruger tid på at forstå hvad der er på spil for barnet, så barnet ikke kommer i mistrivsel.

Et godt skole- hjemsamarbejdet præges af gensidig respekt og tillid mellem parterne. Dette giver barnet fornemmelsen af at ”Det er trygt at være i skolen, min forældre har tillid til at de kan passe på mig og lære mig noget”.

Læs hele indlægget

Maj - 2022

Høj begavelse og ungdomstiden

Puberteten er perioden hvor kroppen bliver kønsmoden. Den starter som regel efter 10- års alder hos piger og som regel efter 12- 13 års alder hos drenge. Kroppen vokser enormt hurtig i denne periode og gennemgår store hormonelle forandringer. Psyken ændrer sig også dramatisk i denne periode da den gør sig klar til at gå fra barn til at blive voksen.

Læs hele indlægget

Marts - 2022

Skolevægring hos højt begavede børn

Nogle højt begavede børn udvikler skolevægring. De fleste har i lang tid haft det dårlig og til sidst er kræfterne løbet tør. Det eneste de kan mærke når de skal i skole om morgen er ondt i maven, angst og modstand.

 

Læs hele indlægget

Marts - 2022

Når højt begavede børn udfordrer autoriteter

Vi møder en del højt begavede børn som udfordrer autoriteter, på en måde som kan være svær for de voksne at forstå og håndtere på en konstruktiv måde. Dette indlæg har til hensigt bedre at forstå det højt begavede barns perspektiv, således at de fastlåste dynamikker løses op og alle parter får det bedre.

Læs hele indlægget

Februar - 2022

Læring og konsolidering hos højt begavede børn

Det kan være svært at stoppe et højt begavet barn i en aktivitet det er optaget af, eller få et ord indført når det taler om noget som det er interesseret i. Det skal vi hellere ikke. Det højt begavede barn som udfolder sig og sine kræfter, er et herlig syn, det bobler over med energi og kraft.

Læs hele indlægget

Februar - 2022

Slip kreativiteten løs hos det højt begavede barn

Intelligens kan defineres som evnen til at tilegne sig viden, se sammenhænge, løse opgaver uden forhåndsviden om fremgangsmåden, samt huske det man lærer. Det er denne evne der bliver forsøgt målt gennem en intelligentest, hvor WISC- 5 er den bedste vi har på markedet.​

Denne evne er sjovt nok højt udviklet hos højt begavede børn.​​​

Læs hele indlægget

Januar - 2022

​Ned ad rutschebanen og op igen - Det højt begavede barns selvværd​

Mange forældre til højt begavede børn, oplever fra en tidlig alder en følsomhed i sit barn, samtidig som de kan noget særlig. De lærer måske tal i en tidlig alder, er optaget af bogstaver, symboler, kan lave puslespil med mange flere brikker end det som er alderssvarende. Samtidig har barnet nedsmeltninger over tilsyneladende bagateller, og når det bliver større, og kommer i skole, kommer der en evig strøm af ”klager” over alt som er uretfærdig og meningsløst.

​​

Læs hele indlægget

December - 2021

Legeterapi til højt begavede børn -​At lære at cykle følelsesmæssigt

De fleste højt begavede børn elsker at blive udfordret intellektuelt og tilegner sig ny viden og nye sammenhænge, om emner de er interesseret i. Som voksen kan man have lange snakke med de højt begavede børn om universets oprindelse, hvordan dyr og mennesker har udviklet sig evolutionsmæssig, om samfundets magtstruktur, om hvorfor fattigdom eksisterer og hvad der skal til for at vende klimaforandringerne.

Læs hele indlægget

November - 2021

"Twice Exceptionel” - Hvordan hjælpe højt begavede børn med diagnoser

Højt begavede børn, kan som alle andre, have symptomer som tilsammen udgør en diagnose eller de kan have et fysisk handicap. Det er sjældent at være højt begavet og det sjældent at have en diagnose. Jo højere IQ, og jo flere diagnoser, jo mere exceptionel er man, og jo mere vil omgivelserne omkring barnet, nødt til at bruge andre briller end de neuro-typiske, til at forstå barnet. 

Læs hele indlægget

Oktober - 2021

At give det højt begavede barn faglige udfordringer - -​Med fordybelsesmuligheder og feedback

Højt begavede børn kan blive tiltagende demotiverede for skolearbejde, hvis de forbliver på samme faglige niveau for længe. Mange skoler har en ”sten for sten” tankegang når det gælder indlæring; grundmuren skal bygges først og være helt færdig, før vi bevæger os til at bygge huset. Det er indlæring som går fra konkret til abstrakt. Og gentagelse og repetition gør mester. 

Læs hele indlægget

Oktober - 2021

Mit intense højt begavede barn - At give energien en retning​

Dette indlæg er inspireret af en mand ved navn Kazimierz Dabrowski (1902- 1980), som introducerede begrebet ”overexcitability”. Vi vil i dette indlæg prøve at forstå højt begavede børn lidt bedre, ved brug af Dabrowskys begreb, vel vidende at det ikke gælder for alle højt begavede børn. 

Læs hele indlægget

Oktober - 2021

IQ på 120 eller 130 - ​Hvad betyder det egentlig?

Som om det ikke kan være forvirrende nok at have et barn som er højt begavet med en IQ på 130 eller over, så kan det være endnu mere forvirrende at have et barn, som viser tegn på mistrivsel, og har en IQ i spændet mellem 120 og 130 målt med WISC- 5.

Læs hele indlægget

September - 2021

blog_labyrint

Forvirringens holdeplads

Alle forældre som ser sit barn være i mistrivsel, vil være bekymret og prøve at løse problemerne for barnet. Når barnet er, eller der mistænkes høj begavelse, kan det hurtig blive et meget forvirrende sted at være som forældre.

Læs hele indlægget

August - 2021

at

Asynkron udvikling hos højt begavede børn – At få følelserne med

​Da den følelsesmæssige udvikling ikke kan fremskyndes, ligesom den intellektuelle, vil alle højt begavede børn være såkaldt asynkront udviklet. De vil være langt fremme i den intellektuelle udvikling og lige så varierende følelsesmæssig udviklet som alle andre børn.

Læs hele indlægget

August - 2021

Computerspil - en magnet for højt begavede børn

​Mange højt begavede børn bruger meget tid på computerspil. Computer- spil kan være en kilde til glæde, fællesskab, kontakt, læring, udvikling, underholdning, afledning, frustration, stagnation, isolation og i sjældne tilfælde, afhængighed. Så det er gode grunde til, at du som forælder skal interessere dig for i dit barns gaming- liv.

Læs hele indlægget

Juli - 2021

Hvorfor vi skal tænke intelligens ”snævert” og barnet ”bredt”

​Intelligens skal forstås som evnen til at løse komplekse problemer, tilegne sig viden og opfange komplekse sammenhænge og mønstre Det handler om hvor god du er til at huske alt du lærer, og din evne til at løse opgaver hurtigt. Denne evne kaldes vores G- faktor.

Læs hele indlægget

Juli - 2021

At være anderledes på den gode måde

​For 10 år siden kunne man ikke sige ordet højt begavet uden at folk rynkede på næsen. Nu er høj begavelse kommet ind i vores sprog og vi er ikke så forskrækket over det længere.​

Læs hele indlægget

Juni - 2021

AT GÅ TIL HØJRE NÅR VERDEN GÅR TIL VENSTRE

-​At hjælpe det højt begavede barn til at føle sig forbundet

Når det højt begavede barn synes noget er nemt, synes tit de jævnaldrende at det er svært. Og det som er nemt for de jævnaldrende, kan være svært for det højt begavede barn. Således, kan verden være et sted, hvor det er sværere at føle sig forbundet til andre og til fællesskabet.

Læs hele indlægget

Juni - 2021

Hvorfor det nødvendigt, at viden om højt begavede børn bliver alle mands eje?

​​De fleste mennesker ved lidt om autisme, lidt om ADHD, kan sætte sig ind i hvad det vil sige at være dårlig begavet eller særlig sensitiv. Dette er begreber vi kan forholde os til, og det er blevet noget vi er enige om, at findes.​

Læs hele indlægget

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS