”Twice Exceptionel”

-​Hvordan hjælpe højt begavede børn med diagnoser

​Højt begavede børn, kan som alle andre, have symptomer som tilsammen udgør en diagnose eller de kan have et fysisk handicap. Det er sjældent at være højt begavet og det sjældent at have en diagnose. Jo højere IQ, og jo flere diagnoser, jo mere exceptionel er man, og jo mere vil omgivelserne omkring barnet, nødt til at bruge andre briller end de neuro-typiske, til at forstå barnet.

Børn er i høj grad afhængig af tilpas udfordrende ydre omgivelser for at udvikle sig og trives. Og generelt, er verden designet og struktureret ud fra neuro- typiske hjerners behov. Dette betyder, at vi er nødt til at være ekstra nysgerrige på dobbelt exceptionelle børn, så vi kan finde vej, til at de kan trives og udvikle sig.

Diagnoser og høj begavelse

Et højt begavet barn uden diagnoser, vil kunne udfolde sit potentiale med indsatser som er beskrevet i tidligere blog indlæg. Disse indsatser handler primært om forskellige måder at stimulere barnet så barnet bliver udfordret på sit niveau, og se og anderkende barnets anderledes hed så det ses som noget positivt, for barnet selv og for klassen. Det handler om at være opmærksom på den asynkrone udvikling så barnet ikke forventes følelsesmæssigt, at være som en voksen, selv om barnets evne til at tænke abstrakt og komplekst i mange tilfælde kan minde om en voksen.

Det er selvsagt forskel på om barnet har autisme, ADHD, tilknytningsforstyrrelse eller noget andet. Men børn med en psykiatrisk stillet diagnose vil typisk have vanskeligheder med en eller flere af disse faktorer:

 • ​Implicitte forventninger og regler
 • ​Forståelse og ageren i komplekst socialt samspil
 • ​Kommunikation af behov og følelser
 • ​Delt opmærksomhed, samt at holde irrelevant stimuli ude og den relevante i fokus
 • ​Angstregulering
 • ​Impulskontrol – eksempelvis at vente på tur
 • At opretholde motivation for aktiviteter som for barnet ikke giver mening eller er spændende
 • ​Nye og uforudsete hændelser og personer
 • ​Overgange fra en aktivitet til næste
 • ​Udholdenhed i krævende omgivelser og situationer
 • ​Evnen til at se sig selv udefra og forstå andre indefra (mentaliseringsevne)

Disse vanskeligheder kan fylde så meget, at det er svært at få øje på den høje begavelse. Det er derfor vigtigt at afklare om det er tale om høj begavelse, hvis det er mistanke om det, så den puslespilsbrik i det store billede, ikke mangler. For så kan vi blive ved med at misforstå barnet, selv om de diagnostiske vanskeligheder forstås, og mødes.

Kendetegn på høj begavelse, er beskrevet på vores hjemmeside, og udviser et barn mange af disse kendetegn, kan vi have en hypotese om at et barn er højt begavet. Først når barnet er testet med en forskningsbaseret og valid intelligenstest, som WISC- 5, vil vi være mere sikker på at det faktisk er det, der er tale om.

Så hvordan hjælpe børn som har en eller flere af de overnævnte sårbarheder?

Her er en liste, som kan bruges til skabe et miljø i et miljø, så et dobbelt exceptionelt barn, kan trives og udvikle sig. 

 • ​​Struktur med eksplicitte og tydelige forventninger og regler, gerne i form af visualiseringer og skemaer
 • Tydelighed omkring hvem som har ansvaret for strukturen, så barnet ikke prøver at tage over styringen
 • ​Muligheder for afgrænsede sociale kontekster med tydelige roller, så barnet får positive oplevelser med at samarbejde og være i sociale fællesskaber, uden at bliver overvældet.
 • Kontaktperson som barnet ved, at har et særligt ansvar og omsorg for barnet, så barnet har tillid til nogle, fremfor ingen tillid til mange. Accepter at barnet er selektivt i relationer, ud fra sin oplevelse af tryghed. Nogle voksne vil have en mere beroligende effekt på barnet, end andre og det er ok.
 • Hjælp og hjælpemidler til kommunikation af følelser og behov, ikke tage for givet at barnet kan udtrykke behov, intentioner og følelser. Hjælpemidler kan være 3 forskellige smileys til at fortælle hvordan har du det nu. Et stress barometer som går fra 1- 10, hvor barnet kan pege på hvordan det har det lige nu, og så videre.
 • Afskærmning i forhold til forstyrrende stimuli. Ørebøffer, roligt sted i klasseværelse, pausested etc.
 • Planer og aftaler for hvis barnet bliver overvældet/ urolig/ angst. For en del børn, har de brug for en nødudgang, så de ikke føler sig ”spærret inde”, hvis de bliver angste.
 • ​Koble (sær)- interesser på aktiviteter så meget som mulig, så motivationen holdes oppe, samt monitorere barnets motivation løbende. Her er det tit guld at hente hos børn med høj begavelse og diagnostiske vanskeligheder
 • Forberedelse til nye situationer, mennesker, skift og overgange, gerne visuelt, så verden bliver så forudsigelig som mulig
 • ​Lad den problemskabende adfærd vise vejen; barnet giver jer vigtige hint om hvad der er for svært, når barnet mister kontrollen/ bliver for angst.
 • Det er vigtigt, at der ikke irettesættes og skældes ud, som forsøg på at få barnet til at passe ind på måder som barnet ikke kan honorere. Men at rammerne tilpasses barnet, så barnet kan være der, med de sårbarheder barnet har. Skæld ud kan øge uroen og oplevelsen af at være forkert, samt skabe øget mistillid til de voksne og barnet er overladt til at sig selv når det bliver urolig.

Hos et dobbelt exceptionelt barn i mistrivsel, vil målet være, at få den høje begavelse spil, samtidig med at barnet får hjælp til de sårbarheder der er. Det kræver nysgerrighed og lyst til at forstå barnet, og det er i høj grad muligt!

Mvh Julie, Rikke og Ingvild i Center for Intelligente Børn og Unge (CEFIBU)

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS