Psykolog Rikke Solgerd Cornelsen

Jeg er 45 år gammel og bor i Gadevang sammen med min mand og mine tre børn.

Jeg blev færdiguddannet fra Københavns universitet i 2007. Jeg blev autoriseret af psykolognævnet i 2011 og er medlem af Dansk psykolog forening.

Jeg har klinik i Hillerød, hvor jeg har et dejligt lokale, som favner de børn, unge og familier som kommer hos mig. Jeg har siden jeg blev færdiguddannet for 14 år siden specialiseret mig i børn og unge, og har løbende tilegnet mig den nyeste viden inden for området.

I 2019 blev jeg færdig med min efteruddannelse hos Metalog, som tager afsæt i at arbejde med børns vanskeligheder i en familieterapeutisk ramme. Det er meningsfuldt for mig at hjælpe hele familien til et mere balanceret liv, hvor jeg også tilbyder at komme hjem hos dig.

Erhvervserfaring

 • ​​Fra 2012-2019 var jeg børnepsykolog i Hillerød Kommune.

Mit arbejde i Hillerød kommune havde til hensigt at hjælpe børn, unge og familier, som af en eller flere grunde var havnet i vanskeligheder. Her havde jeg som psykolog til opgave både af afdække, undersøge og intervenere i forhold til en given problemstilling. Jeg tilbød en vifte af ydelser heriblandt børn -og ungesamtaler, familiesamtaler og gruppeforløb.

Min rolle som børnepsykolog ændrede sig over tid og i de sidste år i min ansættelse blev jeg brugt på udviklingsopgaver i kommunen. Jeg var tovholder på et udviklingsprojekt, hvor jeg stod i spidsen for at udvikle og implementere vores egen behandlingsmetode til børn, unge og familier i Hillerød kommune. Det var en spændende proces, hvor samarbejdet mellem psykologer, socialrådgiver, sundhedsplejersker og skoleledelse var af afgørende betydning.

 • Fra 2007-2012 var jeg børnepsykolog i Københavns kommune

Mit arbejde havde til hensigt at kvalificere det pædagogiske personale på daginstitution og skoleområdet, hvor jeg var med til at sikre børn og unges trivsel. Her var fokus at skabe refleksive processer hos lærer og pædagoger, og facilitere udviklingsprocesser.

I løbet af min ansættelse fik jeg en konsultativ rolle i forhold til at sparre og rådgive mine psykologkollegaer i sager, som vakte særlig psykiatrisk bekymring.

 • ​I 2006 var jeg i praktik på børnepsykiatrisk afdeling og arbejdede i center for spiseforstyrrelser

​​

Jeg var i praktisk på børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg hospital. Her tilegnede jeg mig viden inden for en bred vifte af diagnoser heriblandt autisme, ADHD og tilknytningsforstyrrelser.

Jeg både afdækkede og udredte diagnostisk sammen med mine kollegaer.

​​

 • ​I 2006 psykologistuderende på Ambulatorium for spiseforstyrrelser, Region Hovedstaden

Jeg arbejdede deltid som vagt på den lukkede afdeling. Her støttede jeg børnene igennem dagen, aftenen og natten i indlæggelsesperiode. Her var jeg med børnene hele tiden, som sikring på at de ikke gjorde skade på sig selv.​

Relevante kurser

 • 2019 Mentaliseringsbaseret teori og metode. Anne Blom
 • ​2019 Neuroaffektiv teori og praksis. Knud Hellborn
 • ​2018 Fra vold til overgreb i hverdagens traumer. Maria Dressler og Camilla Obel
 • ​2018 Familytherapy as a process of humanisation. Jim Wilson
 • ​2018 Systemic practice with children and families in larger systems. Glenda Fredman
 • ​2018 Sorg og Krisereaktioner hos forældre til handicappet børn. Marianne Verdel,
 • ​2018 Organisation som sociale fællesskaber. Fler-familie indsats. Jakob Storch, PhD
 • ​2017 Kriseintervention. Atle Dyregrov, PhD
 • ​2016 Udsatte børns læring, skole, familie og sundhed. Bo Vinneljun, professor i social arbejde
 • 2015 Supervision og certificering til Feedback informed Treatment. Susanne Bergman
 • ​2015 WPPSI grundkursus. Kate From
 • ​2012 Marte Meo Grundkursus - fokus på analyser af samspil ud fra et ressourcesyn. Mette Filskov​
 • ​2012 Narrative tilgange til børn med diagnoser. Maggie Carey​
 • ​2011 Sårbare Børn og Unge. Karen Vibeke Mortensen​​

Relevante efteruddannelser

 • 2017-2019 2 årige efteruddannelse i psykologiske, psykiatriske perspektiver med børn og familier, Søren Hertz og Jørn Nielsen
 • ​2012 LP-Vejlederuddannelsen. Thomas Nordahl, Norge​
 • ​2010-2012 Udvikling af indsatser omkring børn med psykiske vanskeligheder og deres familier mhp. at ​forebygge psykiatriske diagnoser. Søren Hertz​
 • ​2011 Autoriseret. Dansk Psykolognævn​
 • ​2009-2010 Efteruddannelse i Inklusion for Psykologer – et særligt tilrettelagt uddannelse forløb. NVIE​
 • ​2009 1 årige Efteruddannelse i Konsultative Praksisformer. Dorte Nissen ​​
 • ​2008 Kandidat i Psykologi, Københavns Universitet​

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS