Autoriseret psykolog Lise Riber i Vejle

Jeg er født i 1987 og bor i Vejle med min mand og to børn. Jeg blev færdiguddannet som psykolog fra Aarhus Universitet i 2013, er autoriseret af psykolognævnet i 2016 og medlem af Dansk Psykologforening samt af EMDR Danmark.

Erhvervserfaring

Jeg har i mit arbejdsliv haft særligt fokus på behandlingsarbejde, børn og familier, udviklingstraumer og hvordan både børn, unge, forældre og voksne kan støttes i at udvikle sig i samspil med deres nærmeste.

2022-nu: Privatpraktiserende med klinik i Vejle, hvor jeg får besøg af mange skønne børn og voksne. Udover børn og familier som kontakter os via CEFIBU, har jeg terapiforløb med børn og voksne, samtaleforløb på et asylcenter og laver brede børnepsykologiske undersøgelser.

2016-2022: Ansat i kommunalt Børne- og Familiecenter, hvor jeg havde familieterapi, parterapi, terapi med børn og unge samt lavede børnepsykologiske undersøgelser. Her mødte jeg familier fra krisecentre, pårørende til børn med handicap, anbragte børn og familier med svære belastninger, historier og livsvilkår. Jeg oplevede igen og igen at uanset hvor mange vanskelige ting et liv har budt på, er der altid mulighed for udvikling, leg og håb.

2015-2016: Praksiskandidat hos to ydernummerpsykologer, hvor jeg havde en uddannelsesstilling med fokus på at træne det terapeutiske håndværk. Jeg havde samtaleforløb med voksne henvist fra egen læge på baggrund af fx angst, depression, vold eller alvorlig sygdom.

2013-2015: Skolepsykolog i PPR, hvor jeg havde terapiforløb med frafaldstruede unge, samtaler med børn samt tæt samarbejde med forældre, lærere og pædagoger om at støtte børns og børnegruppers trivsel, læring og udvikling.

2010-2015: Gruppeterapeut og individuel terapeut i organisation med tilbud til pårørende til alkoholmisbrug, både samlevere og voksne børn af misbrugere.

Efteruddannelser

  • Uddannet EMDR terapeut (terapeutisk metode til behandling af traumer og chok)
  • 35 timers grundkursus i ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi) ved Jeanne Isaksen
  • Diverse kurser i bl.a. emotionsfokuseret parterapi, neuroaffektiv tilgang til arbejde med børn og familier, narrativ terapi og dialektisk adfærdsterapi.
  • Certificeret i PDI (Parent Development Interview)
  • Certificeret i D-EIS (Dyadic Emotional Interaction Style) til MIM (Marschak Interaction Method) – et redskab til at vurdere forældre-barn-samspil med særligt fokus på tilknytning

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS