Høj begavelse og de mange ”fælder”

Hvis vi finder vejen til mistrivsel, finder vi også vejen ud igen

I CEFIBU møder vi mange højt begavede børn og unge i mistrivsel. Og vi oplever mange komme i trivsel. Noget er helt sikkert. Høj begavelse, er aldrig i sig selv årsag til mistrivsel.

Mistrivsel er et resultat af mange interagerende faktorer; et kompleks samspil mellem egenskaber inde i barnet og i barnets miljø, som tilsammen leder til mistrivsel. Og når det gælder højt begavede børn og unge, oplever vi, at der er nogle ”fælder” vi voksne kan gå i, som kan bidrage til mistrivsel, og som heldigvis kan lede os ud af de negative dynamikker, når vi opdager, hvilke faktorer som leder til hvad. Her er en kort opsummering af nogle af de ”fælder” vi kan gå i, i møde med det højt begavede barn.

  • ​Vi inkluderer mentaliseringsevne (evnen til at se sig selv udefra og aflæse andre indefra) som en del af at være intelligent. Vi kommer til at tro, at når barnet er intelligent, er det også god til at aflæse mimik, kropssprog, forstå andres intentioner og motivation, og kende, samt kunne rumme sine egne følelser og impulser. Vi kommer til at tro, at når barnet er dybt investeret i at forstå evolutionsteorien og sorte huller, så må det vel også kunne forstå andres perspektiv, kunne sætte sig selv til side tilpas i relation til andre, sige til og fra, mærke sine følelser og behov, give udtryk for dem etc. Det er da også intelligens, er det ikke? Social intelligens?

  • ​Og vi kan godt bruge begrebet social intelligens, og mange højt begavede børn er også såkaldt ”socialt intelligente”, men det er ikke det samme som evnen til at tilegne sig viden, løse komplekse opgaver, forstå komplekse sammenhænge, have en god arbejdshukommelse etc., som er det som er særlig udviklet hos de højt begavede børn, og som vi måler med WPPSI-4 og WISC-5.

  • ​Vi sammenblander eksekutive funktioner med intelligens. Hvis barnet kan læse og forstå langt over aldersvarende komplicerede historier, kan regne på et langt over aldersvarende niveau, så må det vel også besidde evnen til at holde styr på sine ting, huske sit idrætstøj om torsdagen, få med sig beskeden læreren giver ved tavlen, lad vær med at tale med sidemand etc.

  • ​Vi forveksler følelsesmæssig modenhed og robusthed med intelligens. Vi tænker, at når barnet kan følge med i en voksen samtale, verbalt og retorisk stille os voksne skak mat, kan argumentere for sin sag, så det er svært at finde gode svar, så må det vel også være robust og modstandsdygtig, tåle at tabe, tåle irettesættelser, have det ok med at lave fejl, at kunne gå på kompromis i en leg? Det kan da ikke passe, at der er så stor forskel inde i et og samme barn?

Men det passer. Det ER så stor forskel. Og udover det, er højt begavede børn, ofte følsomme, forstået på den måde, at de generelt tænker meget over ting de oplever og har høje forventninger til sig selv, og kan på denne måde komme til at gruble meget, og vende følelser indad (skyldfølelse, vrede). Så når de højt begavede børn oplever at de ikke lever op til de forventninger der stilles til dem, kan de få det meget svært.  

Så hvordan hjælpe de højt begavede børn følelsesmæssig?​

Meget kort opsummeret, kan man sige, at mentaliseringsevne og følelsesmæssig robusthed, udvikles i relation til betydningsfulde andre, ved at man bliver respekteret for de følelser og reaktioner man har, ved at man lærer at de reaktioner man har indeni, er ok; det vil sige, ”jeg er ok”. Og på den måde lærer man, at tage hensyn til andres følelser og reaktioner og forstår at de kan være anderledes end ens egne. Barnet kan mærke at det er trygt, at lad følelserne komme op og at de har værdi i sin egen ret, uden forklaringer eller argumentation. Empati læres med andre ord, ved at man selv oplever empati, ikke bare når man er i godt humør, men særlig når det svært og der er intense følelsesmæssige reaktioner; ”den del af mig er også ok”.

Eksekutive funktioner, udvikles, ved at der stilles krav indenfor nærmeste udviklingszone, omkring selvhjulpenhed, orden, struktur. Der er tilpas forudsigelighed og rammer som gentager sig, så barnet ikke skal bruge for mange kræfter på at huske for mange detaljer, end de modenhedsmæssig kan bære.

​​

Kontakt os og få hjælpe til dit barn

Børn med en asynkron udviklingsprofil, kan ofte misforstås, og over tid opleve sig selv som forkerte. I CEFIBU har vi mange års erfaring på børneområdet, har mulighed for at komme det nærmere, hvilke faktorer i miljøet som interagerer med hvilke faktorer i barnet, som tilsammen leder til mistrivsel.

Vi kan bliver klogere på barnets eksekutive funktioner, barnets mentaliseringsevne, følelsesmæssig robusthed, og finde ud af om der stilles der for høje og/eller for lave krav til hvilke funktioner, således at der stilles tilpas krav og barnet kommer i større ro og trivsel. Barnet kan, gennem samtaler og leg, lære strategier som gør at det får større kontrol over eget liv, og forstår egne reaktioner bedre.

Har du et kvikt barn i mistrivsel? Så tøv ikke med at kontakte os, vi står klar til at hjælpe.

Mvh. Os i CEFIBU​

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS