Mit intense højt begavede barn

-​At give energien en retning

Dette indlæg er inspireret af en mand ved navn Kazimierz Dabrowski (1902- 1980), som introducerede begrebet ”overexcitability”. Vi vil i dette indlæg prøve at forstå højt begavede børn lidt bedre, ved brug af Dabrowskys begreb, vel vidende at det ikke gælder for alle højt begavede børn.

”Overexcitability” oversættes i dette indlæg til intensitet og følsomhed og ses typisk som ”et ekstra gear”, en ekstra kraft, en insisteren og kompromis- løshed, som på den ene side er fantastisk når barnet udfolder sig, men som kan resultere i mistrivsel, hvis intensiteten indkapsles eller man bevæger sig i blindgyder.

De fem områder Dabrowsky identificerede var:

-​Intellektuel intensitet

Barnets hjerne arbejder hele tiden, drevet af nysgerrighed, videbegær, ønske om at forstå sammenhænge og se meningen med det der sker. Barnet analyser, laver synteser og tænker ud af boksen og ser muligheder der andre tænker konventionelt.

-​Psyko- motorisk intensitet

Barnet søger og nyder motorisk udfoldelse, på en intens og kreativ måde. Disse børn ses med et ”ekstra kropslig gear”, en særlig craving efter fysisk udfoldelse og eksperimenteren. Kroppens møde med verden er en magisk legeplads, hvor alt er muligt; hvor højt kan jeg hoppe, klatre, dreje, løbe, bære, kaste og så videre.

-​Sensorisk intensitet

Barnet ser, dufter og mærker verden intenst både i form af nydelse når noget dufter, mærkes og opleves som æstetisk og rart, og i form af ubehag når det modsatte er tilfælde. På den ene side, kan barnet forstyrres af at have et mærke siddende på tøjet og bruge lang tid om morgen på at de helt rigtige farver matcher, og på den anden side, kan barnet nyde og sætte sig ind i teksturer, visuelle indtryk, dufte, smage på en dybere plan end de fleste.

-​Fantasi/forestilling intensitet

Barnet har en intens fantasiverden, hvor alt dødt kan blive levende, og der skabes associationer, fortællinger, billeder, metaforer, visualiseringer og drømme. Der er en detalje- rigdom i barnets indre universer og kan udvikle sig i det ”uendelige”. Barnet elsker at få servereret, men også at skabe historier og universer.

-​Følelsesmæssig intensitet

Barnet reagerer følelsesmæssigt intenst både på negative og positive hændelser. Uretfærdighed aktiverer stærk vrede, og tilfredsstillelse af behov, enorm glæde. Det er ingen som i tvivl om, hvilke humør barnet er i, og det har en smittende effekt på omgivelserne.

En løve på savannen

Et højt begavet barn som er særlig intenst og følsomt indenfor en eller flere af de overnævnte kategorier, vil se muligheder andre ikke ser, tilegne sig viden og huske det som det oplever, og kunne omsætte på en kreativ måde når de rigtige rammer er til stede. Verden er et magisk sted hvor koder kan knækkes, universer åbne sig og skabes, og detaljer nydes, analyseres og sættes sammen til en helhed. Små sten kan blive til slotte og en ide kan blive til tusind.

En særlig sanselig følsomhed, kan blive til bage kunst eller indretningskunst. En særlig motorisk intensitet kan blive til fysisk udfoldelse, hvor barnet planlægger, analyserer, eksperimenterer og forbedrer sig indenfor en eller flere sportsgrene. En særlig intensitet i fantasi og forestillingsverden kan blive til digte, historier, sange og rollespil. En særlig følelsesmæssig intensitet, kan bidrage til at en familie får særlig højt til loftet, hvor alle medlemmer kan mærke at følelser kommer og går, de er ikke farlige og det er plads til dem som de er.

En løve i bur

På den anden side, kan en særlig intensitet og følsomhed blive til uro og rastløshed, hvis der ikke skabes kanaler hvor barnets kræfter får udfolde sig. Et ”bur” kan bestå af mange faktorer. Her er nogle eksempler vi tit ser hos højt begavede børn og deres familier:

 • ​Barnet får i skolen kun ”grundstens”- opgaver, færdighedstræning af del- elementer uden mulighed for at sætte disse delelementer i et større perspektiv. Barnet forventes at kunne repetere samme handling igen og igen, uden at få lov til at udregne, sætte faktorer sammen, organisere, sammenligne, analysere, forstå materiale på næste niveau, samle viden og sætte dette sammen igen til en større helhed, og så videre.
 • Barnet får opmærksom på det, barnet ikke er så god til. Barnet opfordres igen og igen til at skrive pænere, koncentrere sig mere. Det er fokus på hvad barnet glemmer, ikke gør, ikke forstår.
 • ​Barnet føler sig tiltagende dum og uduelig og får oplevelsen af at det ikke nytter noget. Der sker ikke noget ved at gøre sig umage, det sker ikke noget ved ikke at gøre sig umage.
 • Barnet begynder at bruge sin energi på at fjolle, dagdrømme eller udfordre de voksnes autoritet
 • Barnet intense følelsesudtryk, gør at omgivelserne går på listefødder for ikke at vække barnets intense følelser, eller bliver straffende ovenfor barnets reaktioner. Barnet lærer at ” følelser er farlige” og prøver at lukke ned for sig selv, som igen leder til eksplosioner når det ikke kan holdes inde mere.
 • Barnet tilbydes stimuli som har til hensigt at holde barnet i ro, og barnet virker rolig så længe IPAD´en er tændt eller det har slik i munden, men er lige så urolig når IPAD´ en slukkes og slik skålen er tom.
 • ​Der kigges udelukkende på adfærden, og der sættes tiltag i gang for at begrænse den dårlige adfærd og forstærke den positive, uden at det bidrager en forståelse af barnet indefra. Et tiltag skiftes til næste, som skiftes til næste, som virker i en periode, men ikke i længden, og frustration og magtesløshed breder sig.

Ingen ønsker at spærre børn inde

Så når det sker, er det typisk, mangel på forståelse for de dynamikker der er på spil. Med intense højt begavede børn, er vi nødt til at gå på opdagelse og være nysgerrige.

 • Hvad for nogle egenskaber skjuler det sig bag barnets følsomhed og intensitet?
 • ​Hvordan kan det kanaliseres ud som gode aktiviteter?
 • ​Hvad er barnet interesseret i? Hvor meget plads er der til at udforske og udfolde denne nysgerrighed og interesse?
 • Hvilke steder, mennesker, aktiviteter, findes der, hvor barnet må give den max gas, og møder ligesindede?
 • ​Hvilke mennesker er der lige nu i barnets liv, som ser energien og intensiteten som et lys i barnet og ikke som en ild som skal slukkes?
 • ​I skolen, hvor tit får barnet (ind imellem) lov til at øve del-elementer som finskrift, grammatik og grundlæggende matematik, men indenfor en større ramme, hvor barnet skal designe, konstruere, indhente viden, organisere, analysere og sætte sammen?

Vi håber at dette indlæg har givet ideer til at komme videre, til at få flere højt begavede børn i trivsel. Det har børnene brug for, og vi som samfund har brug for det.

Har du brug for hjælp til afklaring, til at skabe et godt skole- hjem samarbejde eller andet, så står vi klar til at hjælpe.

Venlig hilsen Julie, Rikke og Ingvild i Center For Intelligente Børn og Unge (CEFIBU)

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS