At give det højt begavede barn faglige udfordringer

-​​Med fordybelsesmuligheder og feedback

Højt begavede børn kan blive tiltagende demotiverede for skolearbejde, hvis de forbliver på samme faglige niveau for længe. Mange skoler har en ”sten for sten” tankegang når det gælder indlæring; grundmuren skal bygges først og være helt færdig, før vi bevæger os til at bygge huset. Det er indlæring som går fra konkret til abstrakt. Og gentagelse og repetition gør mester.

Og dette har rigtig mange børn brug for. Et estimat ud fra normalfordelingskurven for intelligens, vil være at ca. 60- 80 % i en klasse har det rigtig godt med mange repetitioner og denne ”grundsten først”- tankegang. Og de resterende vil have gavn af en anden indlæringstilgang, i det mindste en gang i mellem.

De højt begavede børn, som består af de 2- 5 % øverste på normalfordelingskurven for intelligens,

lærer og øver sig tit bedst, når de får mulighed for at fordybe sig. De lærer sig ”grundsten” som grundlæggende grammatik og regnefærdigheder, indenfor aktiviteter og opgaver som har en højere kompleksitet, hvor der godt må være en bevægelse fra det abstrakte til det konkrete. Barnet lærer at sætte punktum de rigtige steder, mens det arbejder på en opgave om ”middelalderen”, hvor barnet skal lave analyse af hvordan mennesker levede den gang og hvordan vi lever i dag. Husk punktum til sidst og stort bogstav, først, i alle sætninger!

Vær nysgerrig fremfor at konkludere ud fra barnets nuværende præstationer

Mange højt begavede børn bliver ”underydere”, det vil sige at de mister fokus på opgaverne, ser ikke meningen med at gøre sig umage, og prøver selv at holde sig ”vågne” ved at dagdrømme eller ved at fjolle, som kan ende med at blive en problemskabende adfærd for hele klassen.

At barnet ikke præsterer godt i enkle opgaver, er ikke et argument for at lad vær med at give et højt begavet børn fordybelses- opgaver. Det er et godt argument for at give barnet mere komplekse opgaver! På denne måde kan barnet øve punktum og regnefærdigheder, indenfor en for barnet mere spændende og krævende ramme, hvor barnet vågner og kan mærke at det gerne vil gøre sig umage, også med detaljerne.

Blooms taksonomi

For at udfordre og stimulere højt begavede børn i skolen, kan man lad sig inspirere af ”Blooms taksonomi”. Blooms taksonomi niveau- deler kompleksiteten i tænkning og problemløsning. Meget enkelt sat op:

Viden - Jeg lærer noget. Jeg kan gentage det.

Forståelse - Jeg har lært noget, og forstået det i en sammenhæng, og kan forklare med mine egne ord/billeder.

Anvendelse - Jeg har lært noget, forstået det i en sammenhæng og kan bruge det i flere kontekster.

Analyse - Jeg har lært noget, har forstået det i en sammenhæng, kan kategorisere og systematisere min viden, og kan bruge dette til at forstå andre sammenhænge.

Evaluering - Jeg har lært noget, forstået det i en sammenhæng og kan forholde mig kritisk og nysgerrig til min nye viden og processen dertil.

Syntese - Jeg har tillært mig viden, forstået den i en sammenhæng og kan bruge denne viden, sammen med anden viden fra andre sammenhænge til at se et større mønster/ en større sammenhæng. Jeg kan skabe noget nyt, skabe nye sammenhænge.

Jo højere på trappen, jo flere muligheder for at analysere, sammenligne, diskutere, argumentere, sammensætte, skabe; gå fra helhed til del og fra del til helhed, arbejde kreativt, fordybende og med kompleksitet. Det kan være projekter, som strækker sig over tid, hvor det er mulighed for fordybelse, indenfor ”store” emner. Det kan være individuelt eller i en gruppe med andre som også er hurtige og gode til kompleks og kreativ problemløsning. Det kan være med eller uden fremvisning af et produkt.

Feedback!!

Tænk feedback til det højt begavede barn som noget af det vigtigste i processen med at skabe en tillidsfuld forbindelse til barnet, og ramme barnets faglige niveau. Hvis barnet får ekstra opgaver i et hæfte og ellers får lov til at passe sig selv, så vil det ret hurtig miste sin effekt og barnet er tilbage til at dagdrømme eller forstyrre som forsøg på at komme ud af den understimulering barnet er i.

Og feedback går begge veje. Som lærer har du brug for barnets tilbagemelding for at justere niveauet, og barnet har brug for din input, for at opleve at det nytter noget. Feedback kan komme i form af ros og anderkendelse (som er rigtig godt!), men i høj grad også som en aktiv stillingstagen til det der bliver lavet, og hvordan barnet oplever det.

Et samarbejde med forældrene, hvor de også tager stilling og kommer med input, vil typisk give barnet yderligere oplevelsen af at blive set og mødt og anerkendt, som giver mod på at give den gas og bruge sine gode evner. Forældrene kan eksempelvis komme med input til hvad barnet lige nu, går og interesser sig for og ekstra- materialet kan kobles på dette.

En tommelfingerregel er, at jo mere slukket barnet er, jo mere vil der være brug for at koble sig på barnets interesser her og nu for at få barnet ”tændt” igen, så barnet igen får fornemmelsen af at ”skolen er også et sted for mig”.

Hvis barnet er interesseret i skak, computerspil, dinosaurer, universet, så kan man med fordel til en start, for at vække barnets motivation for skolen og genskabe en tillidsfuld relation til de voksne, tage udgangspunkt i dette.

Højt begavede børn i mistrivsel kan give meget uro i en klasse, og tilsvarende glæde og læringslyst, når barnet mødes i øjenhøjde. Vi håber dette giver inspiration og mod på at kaste sig ud i, at få flere højt begavede børn i trivsel i skolen. Det vil gavne hele klassen!

Hvis du ønsker konkret og skræddersyet rådgivning tilpasset det enkelte barn, i den dynamik det er i, så er du velkommen til at kontakte os. Vi står klar til at hjælpe.

Venlig hilsen Rikke, Julie og Ingvild i Center for Intelligente Børn og Unge (CEFIBU)

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS