​IQ på 120 eller 130

-​Hvad betyder det egentlig?

Som om det ikke kan være forvirrende nok at have et barn som er højt begavet med en IQ på 130 eller over, så kan det være endnu mere forvirrende at have et barn, som viser tegn på mistrivsel, og har en IQ i spændet mellem 120 og 130 målt med WISC- 5.

Disse børn kan være kendetegnet af samme intensitet, retfærdighedssans, asynkron udvikling, føle sig anderledes og forældrene kan være bekymret for, om barnet får brugt sin intelligens og bliver set og udfordret nok.

Vi i CEFIBU vil gerne bidrage med nogle nuancer, som kan give en større klarhed i hvordan man kan forstå og hjælpe sit barn i dette felt.

Hvad er forskellen på at have særlig forudsætninger og være højt begavet?

Vi har en del begreber for resultaterne på en kognitiv test med WISC- 5. De giver mening i den forstand, at de skelner mellem forskellige intervaller på en IQ- skala. Med en IQ på 85- 115 er du indenfor normal- området. Med IQ på 115-130 er du i det udvidede normal- området. Fra IQ 125 kaldes det typisk at være velbegavet eller have særlig forudsætninger. Ca. 5 % af alle børn har en IQ som er så høj eller over. Med en IQ på 130 eller højere er du to standardafvigelser fra gennemsnittet og derfor udenfor normal- området (1 standardafvigelse er 15 point). Ca. 2% af alle børn har denne eller en højere IQ score.

Når man taler om at højt begavede børn har brug for undervisnings- differenciering, så er det ikke fordi en med IQ på 120 ikke kan have brug for det, men fordi med en IQ 130 og over så er man så langt fra gennemsnittet, at man er udenfor normalområdet, og ligesom en med en IQ 70 i de fleste tilfælde har behov for særlig tilrettelagt undervisning, for at få noget ud af at gå i skole, så giver det mening at en med tilsvarende mange point over gennemsnittet, også har behov for noget andet end gennemsnittet, for at mødes der hvor de er.

I en WISC- 5, gives den totale score for hele testen, med et interval og typisk med et konfidensinterval på 95. Det vil sige, at hvis du scorer eksempelvis samlet med en IQ 117, så vil du med 95% sandsynlighed have en IQ- score som ligger mellem 110 og 122. På denne måde tages der højde for den usikkerhed, en test altid indebærer. En helt sikker test af mentale processer, findes ikke, da vores hjerne er alt for kompliceret til at indfange og afgrænse det vi skal måle med 100% sikkerhed.

Og med intervallet in mente, så betyder 1 eller 2 point på en IQ- test ikke så meget i den store sammenhæng.

Forståelse af det hele barn- fra tal til vurdering

En kognitiv test af et formodet højt begavet eller velbegavet barn, kan være et vigtigt trin på vejen til en større forståelse barnet. Tallene siger noget, om hvor langt man er fra gennemsnittet, og på den måde, kan det være en indikator på, at barnet kan have brug for noget andet, eksempelvis i skolen, end mere gennemsnitlige børn. Mistrivsel hos barnet kan give anledning til et ekstra detektiv- arbejde for at forstå barnet, da det ikke kan forstås alene med en ”alderssvarende” udviklingspsykologisk skabelon.

Og logisk nok, jo længere væk fra gennemsnittet, jo mere sjælden er din kognitive profil, og jo mere særlig tilrettelagt undervisning, kan du have brug for.

Når det er sagt, så kan tallene ikke stå alene i en forståelse af barnet. De siger ikke noget om hvad det er for et barn du har foran dig. Et barn med en IQ på 130 kan stortrives i skolen, og et barn med en IQ på 120 kan have det svært, faglig og/eller socialt og omvendt. Så selvom det ville være dejligt, hvis tallet kunne vise os vejen alene, så kan det ikke det i virkeligheden.

Testresultater og testvurdering

En erfaren tester, sætter derfor altid resultaterne i en IQ- test ind i en større sammenhæng. Hvad er det for et barn? Samarbejder det? Har barnet tro på sig selv? Har det primært fokus på opgaverne, eller er det nemt afledt og skal hjælpes tilbage på sporet. Virker barnet indre motiveret, kan det lide at blive udfordret? Hvordan er barnet i kontakten, fortæller det når det brug for en pause? Hvordan er barnets hastighed, grundighed, løsningstrategier. Finder barnet på spontane strategier til at løse problemer mere effektivt, eller udebliver disse? Når barnet svarer på de sproglige prøver, er det korte præcise svar, eller lange udledninger med mange uvæsentlige detaljer. Og så videre.

En delprøve siger hellere ikke nødvendigvis noget i sig selv, men når det måles op mod andre delprøver, giver det et billede af, hvad for et barn vi har foran os og vi kan bruge tallene til at give en vurdering af barnets kognitive funktionsniveau. Først når alle brikker er samlet, kan der dannes et troværdigt billede.

En kognitiv test er med andre ord, et puslespil som skal samles, hvor det er muligt at se hvad en brik forestiller, når det hele er samlet og vurderet af en erfaren tester.

Det er nok derfor man kan være lige så forvirret efter at have taget en test på nettet, eller læser om kendetegn om høj begavelse. Det enkelte barns indre processer og det samlede billede er jo ikke belyst.

Hvad gør jeg så hvis jeg har et barn med en IQ på 120 som mistrives?

Et råd herfra, om du har et barn som er testet til at have en IQ på 120 eller 130 eller noget helt tredje, eller du vurderer at få dit barn testet kognitivt, så skal det ses i en større sammenhæng, for at forstå det hele barn.

Din nysgerrighed, og lærernes nysgerrighed på dit barn, som møder dit barn daglig, er meget vigtigere end hvad et tal siger i sig selv.

Når det er sagt, så kan en tommelfingerregel være, at jo længere væk barnets kognitive profil er fra gennemsnittet, jo mere vil dette potentielt have af betydning for forståelsen af barnet, på vejen hen mod en bedre trivsel. Men ingen regel uden undtag. For nogle børn er det ikke problematisk, kognitivt at være langt fra gennemsnittet, for andre udgør det er et stort problem.

Og hvis dit barn er testet til at have en IQ på 120 og virker tiltagende umotiveret i skolen, så kan det have lige så meget brug for undervisningsdifferencering og jeres detektiv- arbejde, som et barn med en IQ på 130.

Vi håber dette indlæg gav noget klarhed og flere handlemuligheder. Vi står klar til at hjælpe, hvis det er brug for det.

De bedste hilsner fra Rikke, Julie og Ingvild i CEFIBU

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS