​Skolevægring hos højt begavede børn

-​ Forståelse af de følelsesmæssige faktorer på spil hos højt begavede børn der ikke vil i skole

Nogle højt begavede børn udvikler skolevægring. De fleste har i lang tid haft det dårlig og til sidst er kræfterne løbet tør. Det eneste de kan mærke når de skal i skole om morgen er ondt i maven, angst og modstand.

Undervisningsdifferentiering er måske prøvet, mere eller mindre effektivt. Der har været afholdt ekstra skole- hjem samtaler, men uden betydningsfulde ændringer i barnets trivsel.

Undervisningsdifferentiering er ofte en vigtig del af de indsatser der skal til, for at få et højt begavet barn i bedre trivsel. Det er bare ikke altid nok. Og det er vigtigt at forstå, fordi nogle børn, med forhøjede faglige krav, kan få det værre, hvis det er den eneste indsats.

Så hvad skal vi også være opmærksomme på, hos højt begavede børn som ikke vil i skole?​

Dynamikker som kan lede til skole-vægring hos højt begavede børn

Det er en kendt dynamik omkring højt begavede børn, at man kan komme til at kræve for meget af barnet følelsesmæssig og for lidt af barnet intellektuelt. På den måde kommer barnet til at over- og understimuleres på samme tid, noget som kan give uro, problemskabende adfærd og til sidst skolevægring.

Understimulering fagligt, kan løses ved at øge det taksonomiske niveau og give barnet flere opgaver af mere kompleks, fordybende og/eller kreativ karakter, så barnet kan mærke at det får brugt sine gode intellektuelle kræfter i skolen. Dette kan gøres på mange forskellige måder, og mange gange kan små tiltag gøre en stor forskel. Feedback på barnets indsats er en vigtig del af tiltaget for at det skal virke efter hensigten (Dette har vi skrevet mere om i et andet blogindlæg). 

Barnet i en sammenhæng

I CEFIBU insisterer vi på at didaktik, følelsesmæssig og social udvikling hænger sammen, forstået på den måde, at hvis barnet ikke har det godt socialt, og relationen mellem barnet og lærerne/pædagogerne er sårbar, vil det være svært at indtage læring, også selv om det ændres på det taksonomiske niveau.

Følelsesmæssig, er det flere aspekter man som forælder og lærer kan være opmærksom på, når man igangsætter indsatser omkring et højt begavet barn som ikke vil i skole.

Vi ved at højt begavede børn, fanger sammenhænge og viden af meget kompleks karakter, noget som gør, at de har brug for mere tid og hjælp til at konsolidere det de oplever, end de fleste andre børn. De føler sig anderledes, tænker anderledes. De har tit en høj retfærdighedssans, som kan give kraftige reaktioner på regler der bliver brudt, og uretfærdigheder der sker i klassen. De er typisk sensitive på om opgaver giver mening. Den anderledes måde at tænke og løse problemer på, kan give udfordringer socialt, og den asynkrone udvikling kan give anledning til forvirring, både for en selv og omgivelserne. De har også typisk en anden energi og kompromisløshed, når de først er i gang med noget de synes er spændende. Denne energi kan til gengæld også være mere destruktiv hvis den vendes indad som selvkritik. 

Misforståelser

Hvis barnets adfærd, mødes som oppositionelt og uartig, urolig og ikke samarbejdsvillig, og der ikke er nysgerrighed på hvad adfærden dækker over, kan barnet komme ind i mange negative dynamikker som gensidig forstærker hinanden. Det kan undervisningsdifferentiering ikke løse, hvis det står alene.

Første skridt på vejen mod bedre trivsel

Så hvad er første skridt, når et højt begavet barn som ikke vil i skole?

Første skridt, er at samles. De voksne omkring barnet samles og taler om barnet. Hvad er det vi ser. Hvad kan det være udtryk for? Hvad bliver for meget og hvad bliver for lidt? Hvad for nogle relationer har barnet haft som nu er brudt/ sårbare? Hvordan er relationen mellem barnet og de voksne som definerer rammen?

Hvordan er samarbejde mellem barnets forældre og lærerteamet?

Hvad er narrativen omkring barnets vanskeligheder?

Tit ser vi ved skolevægring, at forståelsen af barnets vanskeligheder og ressourcer meget langt fra hinanden, og kommunikationen mellem lærerteam og forældre, også er meget sårbar, og kan være præget af ”hvem der har skylden/ansvaret”, som er en blindgyde som giver mere og mere magtesløshed fra begge parter.

Det kan også være præget af polarisering i forskellige afskygninger. Han er ”aldrig” sådan der hjemme. Han er altid sådan i denne situation. Fokus på barnets adfærd fylder ofte meget og tillægges direkte eller indirekte negative intentioner, og fortællingen om hvad barnet kæmper med eller prøver at løse ved sin adfærd, er enten fraværende, fragmenteret eller meget polariseret.

Der findes ingen mirakelkur

For at komme videre kræver det vilje og lyst (og nogle gange hjælp til at) til at forstå barnet indefra, og lyst til at forstå, noget som er svært at forstå. Vi kan ikke ”bare” bruge vores egen indre skabeloner til at forstå de højt begavede børn som ikke vil i skole, vi er nødt til at prøve at forstå det komplekse, både det indeni OG udenfor barnet, samt dynamikkerne vi sidder fast i, for at komme videre.

De voksne omkring det højt begavede barn i mistrivsel skal gerne finde frem til 3 kernepunkter:

  • En enighed om hvad det er for et barn vi ser
  • En enighed om hvad problemerne er og hvordan de kan løses
  • Tilgængelige redskaber baseret på en fælles forståelse

Når der er enighed og fælles fodslag for at bestige dette bjerg, så er I på vej til at hjælpe et barn i en meget sårbar position i bedre trivsel.

Kontakt os hvis processen går i stå

Det er mange blindgyder i arbejdet og samarbejdet med at få højt begavede børn i bedre trivsel når dynamikkerne er fastlåste og magtesløsheden er stor, og vi står selvfølgelig klar, hvis I har brug for hjælp i denne proces.

Med venlig hilsen Julie, Rikke og Ingvild i CEFIBU (Center for Intelligente Børn og Unge)

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS