Psykologiske undersøgelser

Vi laver børnepsykologiske undersøgelser af børn og unge, når en eller flere af følgende faktorer går ud over barnets udvikling og trivsel:

  • ​Sjælden kognitiv profil
  • ​Asynkron udvikling
  • ​Sociale og kommunikative vanskeligheder
  • ​Eksekutive vanskeligheder (opmærksomhed, planlægning, overblik, impulskontrol)
  • ​Udadreagerende eller selvskadende adfærd
  • ​Angst eller depressive symptomer
  • ​Skole- vægring
  • ​Svingende funktionsniveau
  • ​Meget forskellig adfærd i forskellig kontekst

Formål og effekt

Undersøgelsens formål er at komme til bunds i hvad der er på spil for jeres barn. Måske har der været bekymring for barnets adfærd og trivsel i lang tid, og barnets trivsel går godt i perioder, men så går det dårlig igen.

I har måske overvejet, eller gennemført skole/institutions- skift, men problemerne er opstået, også det nye sted.

En grundig psykologisk undersøgelse, giver en dybere forståelse af, hvad der forårsager hvad, således at de tiltag vi peger på, ikke ”kun” kompenserer for barnets vanskeligheder, men også er udviklingsstøttende. Det betyder, at der sker en øget indsigt, som gør at I som forældre og jeres barn forstår og får større kontrol over, hvad I kan gøre, hvornår, for at hjælpe jeres barn i bedre trivsel.

​​

Indhold

En psykologiske undersøgelse starter med en samtale med jer forældre, hvor vi danner os et overblik over hvordan barnet har udviklet sig siden fødsel og til nu, samt hvilke udfordringer I oplever i dagligdagen. Den vil også, som regel, indeholde en eller flere samtaler eller legesessioner med barnet. En kognitiv vurdering vil indgå, hvis der er mistanke om en sjælden kognitiv profil.

De øvrige test- og screeningsværktøjer vil variere ud fra alder og problematik, og vælges ud fra de første samtaler med jer og barnet. Vi målretter udredningen, ud fra hypoteser omkring specifikke vanskeligheder, det være sig sociale vanskeligheder, vanskeligheder med opmærksomhedsstyring, impulskontrol, fleksibilitet, tilknytning, sensitivitet eller andet.

Barnet gør så godt det kan

I CEFIBU, insisterer vi på, at uanset hvilke vanskeligheder barnet har, så er barnets adfærd altid barnets bedste forsøg på at være i og løse det barnet står i. Børn har altid et ønske og en længsel efter at gøre hvad der forventes af dem, og barnet har brug for kontakt og at være en del af fællesskabet.

Når barnets adfærd på den ene eller anden måde, spænder ben for dette, kompromitteres barnets trivsel og udvikling og barnet kan ikke selv løse eller ændre situationen.

I et undersøgelsesforløb, prioriterer vi højt, de samtaler vi har med barnet, og med jer forældre, omkring resultaterne af vores tests, for at sikre at der kommer nuancer på, og at I oplever øget indsigt i, hvad der forårsager hvad, og hvad I kan gøre anderledes som vil hjælpe jeres barn.

Vi har et fokus på de relationer barnet indgår i, så den viden I får, kobles til det levede liv, og for at sikre at barnet ikke ”bliver problemet”.

Vi bruger kun de tests og screeningsværktøjer som ses som gavnligt, for at komme nærmere en afklaring om hvad det er jeres barn kæmper med og har brug for. Og når barnet indgår direkte i undersøgelsen, enten i samtale eller test, gør vi det til en god oplevelse for jeres barn.

Meningen med undersøgelsen er ikke at finde fejl, men at opnå en dybere forståelse af jeres barn og den kontekst barnet lever i, således at barnet kan få hjælp til det, det har brug for, for at udvikle sig og trives.

​​

Pris og omfang

Omfanget af den psykologiske undersøgelse vil variere, ud fra problematik, alder og kontekstuelle faktorer.

Ønsker du en psykologisk undersøgelse, så kontakt os på mail, og vi kan aftale hvordan et forløb vil se ud og hvad det vil koste.

Venlig hilsen os i CEFIBU

Kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ønsker du hjælp af os?

Du er velkommen til at kontakte os via kontakt formularen. Fortæl kort om baggrunden for henvendelsen, så vi kan afklare hvordan vi kan hjælpe netop jer.


Vi vender hurtigst mulig tilbage til dig, og glæder os til at hjælpe dig.

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

Cefibu ApS

​CVR: 42020214

Find vej

Cefibu ApS
Marianelundsvej 16
3460 Birkerød

Cefibu ApS

Frederiksgade 2a,

3400 Hillerød

Cefibu ApS

Jacobsmindevej 18B
3050 Humlebæk

Cefibu ApS

Cefibu ApS